Zespół InNow.

Każdy zespół jest żyjącym systemem i chce osiągać świetne wyniki. Wspieramy zespoły w dążeniu do realizacji  ich największego potencjału.

Zespół może być albo wykonawcą poleceń managera, albo samodzielnym, zintegrowanym systemem, w kreatywny sposób odpowiadającym na pojawiające się wyzwania. Każdy zespół chce osiągać jak najlepsze wyniki, a jego członkowie chcą w tym uczestniczyć. Na to, czy zespół dąży do realizacji tego celu w sposób powtarzalny i ciągły, wpływa wiele czynników, w tym sposób działania całej organizacji, styl przywództwa lidera i “wewnętrzny napęd” zespołu. W programie Lead InNow towarzyszymy zespołom w procesach rozwoju, dając możliwość przyjrzenia się sobie od wewnątrz i z zewnątrz w mierzalny, konkretny sposób. Prowadzimy procesy team coachingu i warsztaty rozwojowe odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby.
Zespole, jaki jesteś?
Zespoły chcą spojrzeć na siebie z perspektywy, poznać lepiej siebie i swoje możliwości. Pracując z nimi wybieramy najlepiej dopasowane metody diagnostyczne. Jedną z nich jest badanie Team Diagnostic™ oparte na metodologii Team Coaching International, w unikalny sposób mierzące i prezentujące samoocenę zespołu jako żyjącego systemu i integralnej całości. W trakcie warsztatów zespoły, w oparciu o wyniki badań i nową wiedzę o sobie, świadomie planują zmiany w sposobie współpracy i działania.

Team Diagnostic™

Zespole, jak cię widzą?
Przyglądając się relacji, która łączy go z innymi kluczowymi miejscami w organizacji, zespół może zaprosić reprezentantów tych obszarów do udzielenia informacji zwrotnej. Wspieramy zespoły w uzyskaniu tej informacji w wymierny, powtarzalny sposób. Metodę jej zbierania dobieramy do potrzeb zespołu. Uzyskane tą drogą informacje zespół analizuje w trakcie warsztatu, a następnie weryfikuje swój sposób działania. Jednym z narzędzi jest badanie Team 360 View™ oparte na metodologii Team Coaching International, dające obraz zespołu z zewnątrz – okiem tych, którzy z zespołem najczęściej mają kontakt.

Team Diagnostic™

Zespole, naprzód!
Nawet najlepsze zespoły mogą dążyć do tego, żeby być jeszcze lepsze. W procesie team coachingowym znajdują szerszy dostęp do swoich zasobów i budują plan sięgnięcia po największy potencjał. W tym procesie, prowadzonym przez doświadczonych w pracy z biznesem team coachów, uwalnia się “duch zespołu” i podnosi poziom zespołowej energii. Osiąganie znakomitych wyników w dłuższym czasie i praca w pozytywnym nastawieniu są wzmocnione. Proces team coachingowy składa się z szeregu działań rozłożonych w czasie i dopasowanych do potrzeb zespołu. Daje to możliwość monitorowania postępu ustalonych przez zespół działań i skutecznego ich wdrożenia. Zmieniają się nawyki związane ze współpracą i realizacją zadań. Lider uczestniczy w całym procesie jako członek zespołu.