Pracuje z liderami i ich zespołami od ponad 20 lat . Ma doświadczenie menedżerskie i doradcze z dużych międzynarodowych organizacji. Prowadzi projekty podnoszące efektywność działania, wzmacniające współpracę i aktywizujące zaangażowanie w organizacjach. Rozwija osobisty, inspirujący styl przywództwa liderów w indywidualnych procesach ich rozwoju. W pracy z zespołami wzmacnia ich produktywność i ich pozytywne nastawienie. Jest członkiem międzynarodowego zespołu Team Coaching International certyfikującym team coachów w użyciu metody i narzędzi TCI.