W swojej pracy wykorzystuje własne doświadczenie zarządcze. Wspiera kluczowe osoby w procesach zmiany organizacji, budowania współpracy zespołów zadaniowych, komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz zarządzania kryzysowego.  Ma praktykę zawodową w pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w działaniach dla klientów z sektora biznesu (korporacje oraz SMP), organizacji pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz samorządowej.