Organizacja InNow.

Gdzie ukryte są zasoby, które pozwolą firmie na uzyskanie przewagi rynkowej w sposób skokowy?
Jak spojrzeć na organizację, żeby je uruchomić?

W dzisiejszym świecie biznesu tradycyjne podejście do produktywności już nie wystarcza. Organizacje uzyskujące najwyższe wyniki świadomie stawiają na uruchomienie zasobów dotąd niedocenianych oraz tworzenie środowiska, w którym zaufanie, współpraca, współodpowiedzialność i zespołowe przywództwo nadają głęboki sens działaniu. Następuje zmiana roli lidera z zarządcy na inspiratora, odpuszczenie ciągłej kontroli i oceny. W takich warunkach uruchamia się odpowiedzialność biznesowa, samodzielność oraz inicjatywa i kreatywność jednostek i zespołów. W wyniku zmiany, organizacja dynamicznie się rozwija i realizuje swoją wizję. Wspieramy ten rozwój.

Nowa perspektywa
W programie Lead InNow zapraszamy liderów organizacji i ich zespoły do spojrzenia z nowej perspektywy na dotychczasowe i przyszłe działania. W trakcie pierwszego warsztatu omówimy Twoją wizję i to, na ile Twoja organizacja jest gotowa do jej realizacji. Patrząc spoza schematu poszukamy nowych sposobów działania.

Diagnoza organizacji
Zbadajmy czego organizacja potrzebuje, żeby wyruszyć w kierunku realizacji Twojej wizji. Co jest, a czego brak? Korzystając z narzędzi diagnostycznych stwórzmy mapę od punktu wyjścia do celu, który chcesz osiągnąć. Narzędzia, z których możemy wybrać, to wywiady na różnych poziomach organizacji, ukierunkowane warsztaty, oraz Organizational View™ (Team Coaching International) – badanie pokazujące przekrojowo funkcjonowanie organizacji w danym momencie.

Organizational View™

Transformacja organizacji
Transformacja, w odróżnieniu od zmiany, jest procesem nieodwracalnym. Opierając się na wynikach diagnozy, wesprzemy Twój zespół w zaprojektowaniu procesów funkcjonowania nowej organizacji w dzisiejszej nieprzewidywalnej, biznesowej rzeczywistości.