Przywództwo InNow.

Wspieramy naszych klientów w rozwijaniu przywództwa opartego na autentyczności i odwadze. Udowadniamy, że sięganie po marzenia wyzwala inne spojrzenie na wyzwania.

Stawiając na rozwój świadomego przywództwa, firmy uruchamiają ogromną rezerwę efektywności organizacji. Mając przekonanie, że przywództwa można się nauczyć, stworzyliśmy program Lead InNow oparty o Leadership 4.0, najbardziej aktualne podejście do tego tematu.  Poprzez warsztaty i indywidualne sesje wspieramy silne strony i talenty tych, którzy chcą uruchomić swoją osobistą moc przywódcy. Świadomość samego siebie i otaczającej rzeczywistości pozwala im doświadczyć, że prawdziwie skuteczny wpływ wynika z działania tu i teraz.
Zespół Okiem Lidera
Wielu liderów jest ciekawych obrazu swojego przywództwa w zespole. Spójrz na zespół jak na system, a nie zbiór jednostek i zobacz co działa, a co nie, w szerszej perspektywie. Badanie Team Leader View™ daje obraz zarówno przywódczego wpływu lidera na zespół, jak również systematyzuje i poszerza wizerunek zespołu w jego oczach. Może to być pierwszy krok rozpoczynający proces doskonalenia zespołu i jego lidera.

Team Leader View™

Program Rozwoju Lidera
Z rozmów z liderami wiemy, że chcą odważnie wyrażać siebie podejmując decyzje, wywierając wpływ na biznes i współpracując ze swoim zespołem. Zapraszamy Cię do przystosowanego do Twoich potrzeb programu – będziemy Ci towarzyszyć w indywidualnych sesjach wzmacniających Ciebie jako lidera. Dodatkowo, poprzez udział w warsztacie “Umiejętności team coachingowe w zarządzaniu” sięgniesz po nowy wymiar w pracy z zespołem, uruchamiając współtworzenie, współodpowiedzialność, współpracę i zaangażowanie.

Lider Zmieniającego się Świata
W dzisiejszym świecie, określanym jako VUCA (Voletile, Uncertain, Complex & Ambiguous), tempo zachodzących zmian i ich nieprzewidywalność wywołują duże napięcie. Od liderów słyszymy, że stare sposoby działania w biznesie przestają dawać efekty, a nowe nie są jeszcze jasne.  Dwudniowy warsztat oparty na najnowszych trendach w zakresie przywództwa, komunikacji i pracy z zespołem da Ci okazję do odkrycia nowego, skutecznego działania w takim świecie.