• Lead InNow

    Program Lead InNow jest odpowiedzią na marzenie przywódców o odważnym tworzeniu rzeczywistości w zgodzie ze sobą i otaczającym ich światem. Patrząc na to, co tu i teraz, świadomie podejmują działania i elastycznie budują swoją drogę krok za krokiem. Wspieramy ich na tej drodze.

     

     

     

    SPRAWDŹ

Nasz program opiera się na przekonaniu, że współpraca, odpowiedzialność i udział w celach przedsiębiorstwa mogą tu i teraz płynnie łączyć się z osobistym dążeniem pracowników do rozwoju i realizacji ich celów. Wielokrotnie doświadczyliśmy, że gdy praca ma głęboki sens – uruchamia się nowy potencjał na każdym poziomie organizacji, pojawia się wzrost wyników. Program wykorzystuje najnowsze trendy w budowaniu przywództwa. W oparciu o nasz autorski MODEL LEAD INNOW budzi szerszą percepcję świata i głęboką świadomość przywódczej mocy i wpływu.

O nas

Lead InNow to partnerstwo łączące doświadczonych praktyków rozwoju organizacji, które jest odzwierciedleniem naszego stylu życia i tego, w co głęboko wierzymy – wartości drugiego człowieka i jego potencjału. Pracujemy z klientami, którzy chcą przejść od transakcyjnego do transformacyjnego stylu zarządzania w odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się rynku. Mamy doświadczenie pozwalające na spojrzenie na całe organizacje. Wraz z zarządami, zespołami i ich liderami wspólnie budujemy skuteczność i dynamikę działania. Poprzez nasze działania dążymy do tego, żeby świat stawał się coraz lepszy.

Katarzyna Tyszko
PCC ICF, CTPC, doradca w zakresie rozwoju organizacji

 
 
Pracuje z liderami i ich zespołami od ponad 20 lat . Ma doświadczenie menedżerskie i doradcze z dużych międzynarodowych organizacji. Prowadzi projekty podnoszące efektywność działania, wzmacniające współpracę i aktywizujące zaangażowanie w organizacjach. Rozwija osobisty, inspirujący styl przywództwa liderów w indywidualnych procesach ich rozwoju. W pracy z zespołami wzmacnia ich produktywność i ich pozytywne nastawienie. Jest członkiem międzynarodowego zespołu Team Coaching International certyfikującym team coachów w użyciu metody i narzędzi TCI.

Monika Jankowska
PCC ICF, CPCC, ORSC-er, Superwizor coachingu

 
 
Ma 17 lat doświadczenia w organizacjach międzynarodowych na stanowiskach przywódczych, a od 2007 wspiera organizacje jako coach przywództwa i coach zespołów. Prowadzi procesy rozwojowe budujące świadomość systemową liderów z silną koncentracją na ich wpływie na zespoły oraz całą organizację. Koncentruje się na wspieraniu liderów w budowaniu autentycznego stylu przywództwa. W procesach zespołowych buduje świadomość siły zespołów oraz prowadzi ich członków do współpracy opartej na zaufaniu i szacunku oraz współodpowiedzialności.

Łukasz Dąbrówka
Certyfikowany trener, facylitator (APMG), akredytowany coach Izby Coachingu, mediator i konsultant


W swojej pracy wykorzystuje własne doświadczenie zarządcze. Wspiera kluczowe osoby w procesach zmiany organizacji, budowania współpracy zespołów zadaniowych, komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz zarządzania kryzysowego.  Ma praktykę zawodową w pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w działaniach dla klientów z sektora biznesu (korporacje oraz SMP), organizacji pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz samorządowej.

Nasi klienci